About us

In geschillenregeling verwijst de term ADR in de regel naar alternative dispute resolution, waarbij alternative staat voor een alternatieve weg ten opzichte van die via de Rechtbank.

Bij Con-Sent ADR denken wij in de eerste plaats aan wat geschikt en passend is, m.a.w. appropriate.

Vanuit het hart van Europa, in België, en met locaties in Frankrijk en Nederland, richt Con-Sent ADR zich specifiek op de efficiënte en buitengerechtelijke oplossing van geschillen en conflicten, tussen en binnen ondernemingen, organisaties en overheden, alsook met individuele burgers. Ervaren en gedreven professionals begeleiden bij de oplossing van geschillen tussen partijen, zowel lokaal als internationaal, binnen de taal- en landsgrenzen, als internationaal. Binnen organisaties  Con-Sent ADR’s transformatieve aanpak, voor de verbetering van teamwerking.

Georges Hanot, Founding Partner: “Wij geloven dat mensen, maar vooral ook verantwoordelijken en ondernemers, er alle belang bij hebben hun volle focus op hun activiteiten, en de ontwikkeling ervan te kunnen richten. Concurrentie is hard, en de tijden zijn niet makkelijk: de aandacht voor de essentie van het bedrijf moet dan ook zo groot mogelijk zijn.

Conflicten en disputen zijn van alle tijden: waar mensen samenkomen, ontstaan verschillen. En die verschillen kunnen ons verrijken: zegt het spreekwoord niet “Uit de botsing der meningen ontspruit de waarheid”? Nochtans, eenmaal de gevechtsposities ingenomen voor een confrontatie voor de Rechtbank, kan de schade van zo een geëscaleerd conflict bijzonder groot zijn…

Al te vaak wordt voor de oplossing van conflicten met externe – maar ook interne – partijen immers toevlucht  gezocht in een tijd-, energie-, en geldverslindende gerechtelijke weg. Dat kan de core business gevaarlijk in het gedrang brengen.

Bovendien geloven wij dat – in de meeste gevallen – partijen er alle belang bij hebben de controle over de situatie niet uit handen te geven, hetgeen, in geval van een gevecht voor de Rechtbank, de facto een feit is. Vermits een derde, de Rechter, zal oordelen, verliezen alle partijen de controle.

Een beslissing zal dan ook niet altijd, of tenminste niet voor alle partijen, als “juist” of “rechtvaardig” worden beschouwd. Vaak leidt zulks dan ook tot een definitief einde van de zakenrelatie, of samenwerking.

Bij Con-Sent ADR maken we er onze opdracht van partijen volledige controle te laten houden op de weg naar overeenkomst en akkoord.”

 

Het Con-Sent Manifest

“Door het leveren van creatieve, grondige, accurate, en effectieve bemiddelingsoplossingen, maken wij er onze opdracht van om ondernemingen, organisaties en instellingen, evenals individuen efficiënt bij te staan bij de oplossing van conflicten, waardoor ze vooruit kunnen.   

We verbinden er ons toe, door open communicatie en samenwerking, en met respect en welwillendheid, even intensief te werken voor alle partijen die ons een opdracht toevertrouwen.  

Wij empoweren partijen, en maken hen meesters van hun lot*.” 

*vrij naar Invictus, door William Ernest Henley

 

Nieuws

Bemiddeling tussen bedrijven breidt haar opdracht uit ten dienste van innovatie...(F)>

 

Gesteund door nieuwe grootschalige studie, juicht het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO de verschuiving naar alternatieve geschillenregeling, waaronder bemiddeling, toe... >

 

VOKA lanceert nieuwe dienst "bemiddeling in handelsconflicten"... >

 

CEO’s van Apple en Samsung gaan akkoord bemiddelingstraject een kans te geven in lopende patentgevecht (E)… >

Could not open a feed called: http://imimediation.org/home.rss