Over het partnership

Georges Hanot, Founding Partner:  

"Op het vlak van geschillenregeling ben ik altijd overtuigd geweest van de efficiëntere, en mindere frustrerende derde weg* via bemiddeling. Dat maakte me niet alleen tot voorstander en actief gebruiker van collaboratieve onderhandelingen en bemiddeling doorheen mijn ondernemersloopbaan, maar het was ook de aanleiding ertoe dat ik zelf een erkend bemiddelaar werd. De basisbeginselen en waarden die mijn werk al bemiddelaar bepalen, zijn daarom ook exact dezelfde als degene die mij doen streven naar ondernemersefficiëntie en duurzame samenwerking.

Om een volwaardige impact te hebben, en effectiever te kunnen werken, heb ik mijn praktijk geclusterd. Met de geassocieerde partners in het team, die Con-Sent ADR tot een krachtige, en kundige verstrekker van bemiddelingsexpertise maken, delen we dezelfde overtuigingen, die we hebben gebundeld in een rechttoe-rechtaan Manifest*.

Terwijl ik actief was in diverse landen, bleef mijn thuisbasis steeds gesitueerd op de as Frankrijk – België – Nederland, waardoor dit deel van Europa zowat mijn natuurlijke achtertuin is.

In Virginie en Roger heb ik geassocieerde partners gevonden die niet alleen dezelfde visie delen, maar die zelf ook die grensoverschrijdende cultuur met België verpersoonlijken. Dat is voor de effectiviteit van Con-Sent ADR een echte opportuniteit gebleken.

In ons partnership werken we nauw samen in het verfijnen en up-to-date houden van onze kennissen en vaardigheden, en ontwikkelen we samen de aanpak van specifieke of complexe vraagstukken. Bogend op de variatie van mekaars achtergronden, zetten we, waar aangewezen omwille van een cultuur of expertise ook gezamenlijke bemiddeling of co-mediation op." 

* De Belgische Wet op de Bemiddeling uit 2005, voegde een zevende deel toe aan het Gerechtelijk Wetboek, en maakte dat overeenkomsten tussen partijen, tot stand gekomen onder begeleiding van een erkend bemiddelaar, op een evenwaardige manier uitvoerbaar kunnen verkrijgen als vonnissen van rechtbanken of arbitragebeslissingen.

 

Onze bemiddelaars

img05

Georges Hanot

FOUNDING PARTNER, ERKEND BEMIDDELAAR (B).


Georges Hanot heeft een ruime internationale ervaring als bestuurder, CEO, en mede-investeerder in groeibedrijven, en dit zowel in grote multinationale-, als Belgische KMO-omgevingen.

Met zijn goede vertrouwdheid met verschillende culturen en meertaligheid stuurde hij in diverse regio's in de wereld expansie- en integratieprojecten, en dat in een spectrum van retail en export, tot subcontracting en sourcing.

Daarin zijn verandering en groei een constante, net zoals het verbinden van mensen en het blootleggen van gemeenschappelijke belangen dat ook is. Die collaboratieve aanpak maken hem tot een succesvol onderhandelaar, belangenbehartiger, en bemiddelaar .

Zijn sterk geloof – als ondernemer en als burger – in de kracht van de groep in het algemeen, en in de voordelen van alternatieve en minnelijke geschillenregeling in het bijzonder, inspireerden hem ook tot verdere uitdieping van en bekwaming in de materie, en uiteindelijk ook tot het opzetten van zijn eigen bemiddelingspraktijk.

Georges is door de Federale Bemiddelingscommissie van het Belgische Ministerie van Justitie officieel erkend als Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken, evenals in Sociale Zaken. Hij maakt tevens deel uit van de allereerste lichting van aan de KU Leuven opgeleide bemiddelaars in bestuurszaken, gericht op de oplossing van geschillen in dewelke een overheid betrokken is. 

Een gedetailleerder profiel kan hieronder worden uitgevouwd (EN).

After having gone through primary and high school in his native town of Tongeren (B), Georges graduated with an Economics Degree from Louvain’s (B) Group T Leuven Catholic Industrial University College, now Group T International University College.

He subsequently obtained a Certificate in Comparative European Business Law from The City of London Polytechnic (UK), where he also attended the program on International Law.

Throughout his career he accomplished extensive management education & trainings, in various countries.

Georges obtained his mediation qualifications from Ghent University (B), where he acquired both a General Mediation Certificate, as a  Certificate of Mediation in Civil & Commercial Matters.

He qualified as a Mediator in Social Affairs at Mediv, the Mediation Institute of Flanders (B).

Georges also obtained K.U. Leuven (B) University’s - first cohort - postgraduate degree Government and Mediation .

As part of his Executive MBA at Antwerp University's (B) autonomous Antwerp Management School, he is an alumnus of the Cross-Cultural Business Negotiation Program, organised by AMS at Lingnan College of Guangzhou’s (CN) Sun Yat-sen University.

On a regular basis, he internationally attends and/or speaks at dedicated conferences and master classes.

Georges is fluent in Dutch, French, English and German, has operational notions of Italian and Spanish and, to a lesser degree, of Portuguese.

After a few first years of being in charge of the collective department within a  middle sized Belgian insurance company,  where he managed a nationwide network of major brokers catering to large entities and the industry, Georges moved to France and started working for sporting goods retailer Decathlon.

In the 19 years he spent – as first ever foreign national management staff, later becoming first ever foreign national executive board member – in the organization, he was part of the key management team that boosted the company from the 680 employees and – at the time French only – 150 million € revenues when he joined, to the major player that became the Oxylane group, with over 4 billion € revenues employing 40.000 people across the globe at the time he left.

During that period, he went from building up the company’s private label (gradually becoming A-brand) activities, hiring and heading product teams, setting up and managing a worldwide subcontracting network and local QC-offices, to developing the retail and supply chain activities of the group.

In doing so, he took up the operational role as CEO for a number of subsidiaries, amongst others in his native Belgium, where he developed activities from scratch to over 1000 employees, and revenues of nearly 150 million € in 9 years.

In 2006, Georges moved his scope. Whilst already taking up facilitation and mediation-oriented missions, he simultaneously engaged himself, as co-CEO, in a crisis management role at Newton 21 Europe, a mid-sized European group providing communication and marketing services in which he had become a co-investor; here, his focus lay on the integration of several  entities, as well as on building a framework for cross-fertilization of core competencies across Europe. 

Further, he founded a new retail concept: Garden Centre Floramarket. From the overall definition, branding and concept development, he moved to location search, identification, overall planning and licensing, until finally opening a 3500 m2 pilot store, and running it until handing it over to an operational associate.

From 2006 on also, Georges is a member of the board at Menagelec, which comprises the Belgium-based Saey Home & Garden, global marketer and supplier of barbecuing & heating consumer products, mainly under the brand names of barbecook, Flandria and Saey.

At first a non-executive Director, he subsequently took up the role as CEO during a transition period during which the company engaged in an ambitious international development project, until gradually withdrawing from operations again in order to focus on his mediation activities.  

Along with his work as a mediator, Georges is active in leadership advisory and coaching. 

Even before being officially certified as a mediator, Georges had a vast track record in facilitation and collaborative negotiation, whilst accompanying disputants towards mutually beneficial, and win-win agreements.

He has mediated towards amicable settlements in a variety of disputes, ranging from locally between vendors and customers or retailers, between real estate developers and public authorities, to internationally between suppliers and subcontractors on claims issues, in IP-issues between trade mark holders and agents, and in shareholders issues.

With a broad experience in workplace matters and labour disputes, he has enabled conflict resolution both in individual cases as in international restructurings and close downs, and worked on positive transformation of team dynamics and cultural integration  following M&A’s. 

Georges takes leadership, facilitates decision making, and does so through empowering people and groups of people. He federates them towards common goals; this has both proven successful in management, as in mediation.  

He is very well at ease in different-, and multi-cultural environments.

A part from his strategic vision, he has attention for details. And those details can be important. As pragmatism prevails in his approach, Georges keeps balance between the concrete and the abstract.

As an interested observer of society, Georges actively follows up on the economy, as well as major issues of general interest and international politics.

He cultivates his citizenship of the world by travelling it.

Well at ease within decision-making spheres, and a member of various management associations, Georges has taken up active roles in several of them, i.a. as:

- Founder & President of The Circle for Progress.

- Past President of l'Association Progrès du Management, APM-Brussels 

- Past board member of Comeos, the Federation for Retail and Services;

- Past chairman of the Shopexchange platform at Comeos.

- Committee Member at Agoria, the Federation for the Technology Industry.

Occasionally, Georges is also a speaker, and has been so at conferences in Belgium, France, the Netherlands, as well as in the United Arab Emirates.

Currently, he is also taking up roles in several organizations oriented towards mediation  .   

Golf, skiing, scuba diving, working out and cycling are his favorite sports.   

Finally, he loves architecture and music; the latter also actively as lead vocalist of an occasionally performing rock band.

img05

Virginie Martins de Nobrega

GEASSOCIEERD PARTNER, ADVOCAAT EN BEMIDDELAAR (F).


Virginie Martins de Nobrega heeft meer dan tien jaar internationale ervaring in internationaal recht, mensenrechten, geschillenprocedures en –bemiddeling, alsook in management in de openbare sector.  

Ze werkte op globale vraagstukken waarin multidisciplinaire analyse, monitoring en rapportering centraal stonden, zowel  ten velde als op HQ. Door haar eerstehands ervaringen met de impact op bevolkingen van beleidsopties en ontwikkelingsprojecten, geraakte ze sterk overtuigd van het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid als vector voor een duurzame samenleving.

In een globale markt betekent dit tevens dat mensen, ondernemers en organisaties nood hebben aan toegankelijke, efficiënte en effectieve mechanismen voor dialoog en geschillenoplossing. Als deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen, zijn bemiddelaars en facilitators een essentiële hoeksteen voor deze degelijke vorm van communicatie.  

Georges Hanot, Founding Partner: "Ik leerde Virginie Martins de Nobrega voor het eerst kennen op de Mediators Beyond Borders Vredesconferentie in Istanbul, waar ik onder de indruk raakte van haar ruime ervaring in pro bono activiteiten aan de ene kant, en haar sterke inzet, als bemiddelaar, voor gestructureerde en effectieve oplossingen voor de ondernemingswereld aan de andere kant; hiermee, hoewel zelf advocaat, ondubbelzinnig deze weg verkiezend boven degene via de rechtbank.

Door Virginie’s multiculturele achtergrond en internationale ervaring, haar open kijk op de wereld, en haar specifieke link met België, waar ze gewoond en gewerkt heeft, zit het Con-Sent ADR partnership haar als gegoten."

Een gedetailleerder profiel kan hieronder worden uitgevouwd (EN).

After having gone through primary and high school in Rueil-Malmaison (92), Virginie studied for 2-years in preparatory business schools in Neuilly-sur-Seine (92) before entering the University of Law of Paris Ouest Nanterre.

She holds a master cum laude and a postgraduate degree (2004) in international and European law, with international (public and private) and EU law as majors. She completed her academic background with the courses of The Hague Academy in international law and subsequently obtained her license to practice. 

At the same time, Virginie won the French national mediation competition organized by the Center of Mediation and Arbitration of Paris (CMAP), and has subsequently be trained in commercial mediation. She also followed the teaching of well-known US mediator, Pr. Gary Friedman.

Currently Virginie is enrolled in professional trainings in Switzerland, and has been admitted as Young IMI Mediator 

Virginie is fluent in French and English, is conversational in Spanish and to a lesser degree has operational notions of Portuguese. 

From June 2004 to March 2005, Virginie joined the legal department of SOCIETE GENERALE Corporate and Social Banking (SGIB) in structured finance for shipping, real estate, infrastructure and some initiatives in micro-credit. She analyzed confidential agreements and assessed legal points in international law (state contracts, immunity of execution, and conflict of laws). Besides, she integrated a green task force (CSR task force) aiming at implementing the World Bank Equator principles, which introduced the first international environmental and social convenants in the credit documentation (environmental impact assessment, human rights assessment, consultation of the civil society and the local population, assessment of the risk of relocation and internal migration).

In March 2005, she decided to take a 6-month gap to travel backpacking in a developing country (Brazil). This period of time was for her to grow as a practitioner, along with clarifying the values she wanted to convey through her work. Indeed her general interest was to integrate theoretical concepts with practical considerations to be an actor of change.

Afterwards, for over 5 years, she integrated the Directorate General of competition of the European Commission (DG Comp, Brussels), non-profits in public management (EFQM, Brussels), the United Nations international tribunal for Khmer Rouges (UNAKRT, Phnom Penh), and the Office of the Special Adviser on the prevention of genocide at the United Nations’ headquarter (OSAPG, New York).  

From 2009 to 2010, Virginie has also worked in the litigation and arbitration department of the Paris office of a US Law Firm,, leveraging extensive education in international and European law to provide counsel to a client on free movement of goods and monopoly dispute, as well as performing the legal assessment on the US’ sanctions regime against Iran to assist a client in the negotiation of a supply contract in the energy sector.

Virginie is running her own legal practice with a special highlight on alternative dispute resolution (mediation, collaborative law for which she is trained), as well as in litigation cases. She is also a professional trainer registered at the Prefecture of Paris, and hence provides professional trainings. 

In her various endeavours, she has worked on the prevention and analysis of conflicts through the spectrum of international criminal justice, efficient public management, political affairs and conflict prevention.

Through her experiences, she has apprehended the stakes, learnt the functioning, as well as experience the respective challenges of the different stakeholders in the realm of the public and private sector internationally.

Along with her work as an attorney and a mediator, Virginie is active in coaching and pro bono activities.

After working in international human rights and international criminal law, Virginie decided to shift gears to contribute in building bridges of understanding and sustainable growth. She has been following initiatives in mediation at the United Nations and has been herself involved in resolving internal conflicts in the private sector.

Mediation, facilitation of dialogue, collaborative negotiation thus came as a natural feet for her.

A charismatic relationships builder, skilled at building consensus between conflicting parties and driving resolutions, Virginie also conducted co-mediations in civil and commercial matters.

Virginie is active in the mediation realm in Paris as a coach for lawyer trainees and as a judge at the CMAP national mediation competition while she co-created and animated a group of practitioners in 2012. In 2013, she was appointed as one of the professional trainers at the school of mediation of the Paris Bar. 

Operating on the Paris-Brussels axe, her activities include cross-border cases.

Virginie is an achiever and solution-oriented professional that thrive in dynamic environments where she is asked to quickly understand the stakes, to highlight the positive and build bridges between different positions. She has a very strong sense of empathy while taking the lead, if necessary, to structure the dialogue towards solutions. She facilitates decision making by empowering people and making them clearer on their objectives, values and the actions to be taken to reach their goals.  

Whole-hearted, Virginie is driven, has a strong work ethics and a high sense of efficiency. With her Portuguese and Berber origins, she has furthermore developed a sensitivity to inter-cultural dialogue.

Having worked in Brazil, Belgium, Cambodia and the United States, she can easily adapt herself to her audience and is very at ease with multi-cultural environments, both in the public and private sector. 

Virginie travels the world to meet other cultures and expand her understanding of individuals, as well as herself.

She is also involved in pro-bono activities for international organizations in dialogue facilitation, human rights, education and development. As such, she coordinated the drafting of a practical French handbook on the prevention of torture in Benin with the online United Nations Volunteering Program (UNV Award 2013). This handbook has been designed with informative bubbles highlighting mediation tools with the view of raising awareness on dialogue facilitation and non-violent communication.

Swimming, dancing, yoga, walking, scuba diving and working out are her physical activities.

She likes going to the Opera and also enjoys taking pictures, which had led her to expose some photographs in Brussels (2005).   

She is also keen in developing in-depth knowledge in human empowerment, and as such she is involved in different personal development groups.  

Currently, she focuses her activities in building partnerships in mediation and dialogue facilitation with different organizations, as well as nurturing her managerial and entrepreneurial skills. 

img05

Roger Ritzen

GEASSOCIEERD PARTNER, ADVOCAAT EN BEMIDDELAAR (NL).


Roger Ritzen is advocaat aan de balie te Breda (Nederland), maar woont reeds ruim 20 jaar in Antwerpen.

Sedert 2005 is hij mediator in Nederland, met een track record in zakelijke en arbeidsrechtelijke mediations. Roger is sinds 2011 ook in België, na het volgen van de een erkende opleiding (bMediation), een door de Federale Bemiddelingscommissie van het Ministerie van Justitie erkend Bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Als advocaat en mediator, heeft Roger altijd voor 100% gefocust op het bijstaan van ondernemers, vrije beroepers en particulieren met ondernemingszin.

Vanuit het zuiden van Nederland en vanuit zijn kantoor in  Antwerpen staat hij Nederlandse klanten maar ook Vlaamse bedrijven of particulieren bij die te maken krijgen met Nederlands recht.

Georges Hanot, Founding Partner: "Ik leerde Roger Ritzen kennen als mijn juridische raadsman tijdens een complex herstructureringsproces in Nederland. Hoewel zijn opdracht er destijds één was als Nederlands advocaat, trok zijn – eerder ongebruikelijke, doch ronduit verfrissende – collaboratieve aanpak ten aanzien van het conflict, mijn aandacht. Toen ik hem beter leerde kennen bleek dan ook dat hij een overtuigd en actief mediator was in Nederland, maar ook in België, waar hij nu al meer dan 20 jaar woont.

Roger’s motivatie  - hoewel zelf actief als advocaat – voor bemiddelde oplossingen eerder dan uitputtingslagen voor rechtbanken, alsook zijn organisch gegroeide bi-culturele profiel, maken hem tot Con-Sent ADR’s ideale noordelijke satelliet."  

Een gedetailleerder profiel kan hieronder worden uitgevouwd (EN).

Na de middelbare school (Fons Vitae in Amsterdam), Gymnasium β, is Roger Ritzen gaan studeren aan  de Universiteit van Amsterdam, faculteit Rechten en is afgestudeerd in de hoofdrichting Nederlands recht met als specialisaties Internationaal Recht en Europees recht.

Als advocaat heeft hij zich toegelegd op het specialiseren in ondernemingsrecht, in het bijzonder arbeidsrecht; daarvoor heeft hij aan de Grotius Academie een specialistenopleiding gevolgd en in 1999 afgerond.

In 2005 heeft hij bij Van der Hoeven & Nelissen een door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) erkende opleiding en training tot mediator met succes gevolgd.

Roger rondde in 2011 een in België door de Federale Bemiddelingscommissie van het Ministerie van Justitie erkende opleiding tot Bemiddeling (Bmediation) in Vlaanderen af, waardoor hij ook in België een erkend bemiddelaar is in burgerlijke- en handelszaken.

Roger is van nature Nederlandstalig; daarnaast actief en passief goed in Engels en Duits; Frans is op een werkbaar niveau.

Aansluitend aan de studie is Roger toegelaten tot een stage op de Juridische Dienst van de EU-Commissie. Daarna is hij begonnen als advocaat bij een groot internationaal advocatenkantoor. Gaandeweg is hij zich steeds meer gaan toeleggen op het grensoverschrijdende tussen Nederland en Belgie alsook de daarbij horende culturele- en communicatieverschillen.

In 1991 heeft hij zich prive gevestigd in Antwerpen en als advocaat ingeschreven aan de balie Breda, hetgeen tot op de dag van vandaag voortduurt. In 1997 heeft hij net over de grens in Nederland een Nederlands advocatenkantoor opgericht, dat 15 jaar later uit 4 vennoten en 20 medewerkers bestond. Hij heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot het bijstaan van het MKB (Midden en kleinbedrijf) in Nederland en KMO´s (Klein en middelgrootte ondernemingen) in Vlaanderen.

In 2013 heeft hij de aandelen in dat kantoor verkocht aan zijn medevennoten. Thans houdt hij kantoor in Antwerpen en in Roosendaal en is vandaar uit onverminderd bezig om Nederlandse en Vlaamse klanten bij te staan als het gaat om Nederlands recht.

Daarnaast heeft Roger onder de naam Rogius Bemiddeling (www.rogius.be) in de laatste jaren steeds meer Nederlandse en Vlaamse ondernemers en zelfstandigen kunnen helpen als bemiddelaar/mediatior; zowel als het ging om conflictbemiddeling, maar ook stroef lopende samenwerkingen tussen bijvoorbeeld zelfstandigen, weer vlot trekken of desnoods ontvlechten. Steeds vaker mondt dat uit in een wat langdurige interne rol om uitgezette trajecten te blijven begeleiden en zelfs aan te sturen.

Daarnaast is Roger Ritzen een actief bestuurder bij diverse organisaties alsook vervult hij als consultant interim-management taken bij klanten. Daarin kan hij zijn kwaliteiten en ervaring als bestuurder kwijt maar tegelijk ook de kennis en vaardigheden als bemiddelaar. 

Inmiddels heeft Roger diverse bemiddelingen/mediations achter de rug. Dat zijn bemiddeling geweest in een puur Nederlandse context of puur Vlaamse context maar ook met grensoverschrijdende aspecten.

Daarnaast zijn er ook bij samenwerkende zelfstandigen (in het bijzonder advocaten en tandartsen) opdrachten vervuld die van pure conflictmediation evolueerden naar een meer interim-management rol.

Roger wordt geregeld gevraagd als coach voor die nieuw op te leiden bemiddelaars.

Als advocaat heeft hij meerdere malen een partij bijgestaan die betrokken was in een bemiddeling/mediation.

Roger Ritzen is direct in de omgang met mensen, analytisch aangelegd en oplossingsgericht. Zijn werkwijze is gebaseerd op gezond verstand en begrijpelijke uitgangspunten die vaak ook vertrekpunt zijn van de wetgeving.  

Roger heeft een brede interesse, in het bijzonder politiek, economie en sport.

Hij is een actief skiër, zeiler, golfer, fietser en wandelaar. Daarnaast is hij een liefhebber van het (Ardennese) buitenleven.

Hij is lid van meerdere verenigingen, zoals BENEV, Rotary, Orde van den Prince; daarnaast van beroepsverenigingen zoals VAAN, BMEDIATION, NMI en ORDE Van ADVOCATEN  van zowel Breda als Antwerpen.

Op bestuurlijk vlak is hij actief (geweest) bij onder meer een Thuiszorgorganisatie alsook Kinderopvang.